Begrote fondse vir 2016
Skoolfonds Vakgelde
1ste leerder R840 per maand vir 10 maande = R 8400 Vak Gr 10 Gr 11 Gr 12
2de leerder R750 per maand vir 10 maande = R 7500 RTT 550 550 550
IT & RTT (8STE)
1600 1600 1600
+ verpligte aanvangsbedrag van R1200 Landbou 250 250 250
IGO 200 200 200
+ verpligte Akademie algemeen R300 Meganies 250 250 250
Elektries 250 250 250
10% af op volle bedrag indien betaal voor/op 28 Febr 2016 Siviel 250 250 250
Gasvryheid 350 450 550
Busgelde
R600 per kwartaal (600 x 4 = R 2400)
Enkelkaartjie @ R15 per rit
Koshuisgelde
R 4000 per kwartaal
R16 000 per jaar
Balfour, Grootvlei en Deneysville R650 per maand
NB!NB!NB! Geen beurs (spesiale, meriete of subsidie) sal verwerk word alvorens die aanvangsbedrag van R1200
en die Akademie algemeen van R 300 betaal is nie